Tuesday, July 17, 2007

Immigrants Live Longer than Native-Born Americans

A new study by researchers at USC shows foreign-born Hispanics live longer than those born in the United States. This according to a report at Reuters. Of course, the usual suspects are gathered. “Poor eating habits, smoking and a lack of exercise are all likely to blame,” according to the USC team.

When I saw the Reuters piece on this study, it reminded me of a stat I saw in an old Time Magazine article recommended to me by a friend, “
How to Live to Be 100.” In one of the sidebars, I read that immigrants live longer than native-born Americans.

While you won’t find that stat in the link to the Time article (you’d have to track down the printed magazine), I did find this story over at NewsMax from 2004: “
Immigrants Outlive Native Americans.” How much longer do they live? About three years. This despite the fact that, “[immigrants] are more likely to be poor and less likely to see a doctor,” according to the NewsMax piece.

Once again, in the NewsMax article, the usual suspects are all there. Native-born Americans are fatter, “22 percent of adult immigrants were obese, compared to 28 percent of U.S.-born adults,” and of course they smoke more, “18 percent of immigrants smoked, compared to 26 percent of U.S.-born adults.”

1 comment:

An Binh said...

Không gian làm việc cũng là một yếu tố đánh giá đến năng lực làm việc của bạn, bạn chắc chắn sẽ đánh giá cao (và hưởng lợi ích) khi có không gian làm việc có phong thủy tốt, sở hữu dòng chảy năng lượng năng động và thành công. Dưới đây là một số ý tưởng việc đặt bàn làm việc tphcm để hoàn thiện nơi làm việc sao cho thuận phong thủy, nhanh chóng đạt được thành công hơn.
1. Văn phòng tại gia càng xa phòng ngủ càng tốt. Nếu có điều kiện nên tách riêng phòng làm việc với một lối đi riêng bên ngoài.
2. Vị trí ngồi nên tạo thành đường thẳng trực tiếp với cửa vì bạn có thể nhận phải nguồn năng lượng tiêu cực. Bạn nên chuyển ghế ngồi của bạn sang vị trí khác để tránh năng lượng tiêu cực đi qua cơ thể. Nếu lưng của bạn buộc phải quay về phía cửa khi ngồi vào bàn văn phòng hcm , bạn có thể giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực bằng cách nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cửa. Hãy treo gương hoặc bất kỳ đồ vật phản chiếu nào xung quanh bàn làm việc để tạo tương phản.
Và bàn làm việc và mẫu ghe van phong cần phải có sụ hài hòa với nhau để tạo nên địa điểm nơi làm việc để giúp cho nhân viên không gian địa điểm làm việc tốt nhất. Nên nhớ ghế không được cáo hoặc thấp hơn bạn làm việc sẽ tạo không thoải mái cho nhân viên gây vấn đề về cột sống.

Pound360 Archive

About Me

My photo
I started pound360 to channel my obsession with vitamins, running and the five senses. Eventually, I got bored focusing on all that stuff, so I came back from a one month hiatus in May of 2007 (one year after launching Pound360) and broadened my mumblings here to include all science.